پرسشنامه انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات

تعداد سوال: 36

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2300 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات (استاندارد)

انعطاف پذیری فناوری اطلاعات: به عنوان توانایی زیرساخت‌ها جهت پشتیبانی دامنه وسیعی از سخت افزار‌ها، نرم افزار‌ها، و دیگر فناوری‌ها می باشد که به سهولت می‌توانند در کل چارچوب تکنولوژیکی منتشر شده تا هر نوعی از اطلاعات، داده، متن، صدا، عکس، تصویر، را در هر‌جایی در داخل سازمان و ماورای آن توزیع کنند و از طراحی، توسعه و پیاده سازی برای عدم تجانس نرم افزار‌های کاربردی کسب و کار پشتیبانی کنند. انعطاف پذیری فناوری اطلاعات عموما به سه دسته یکپارچگی، چودمانی و انعطاف پذیری پرسنل فناوری اطلاعات معرفی شده است(چوی و همکاران، 2015). انعطاف پذیری فناوری اطلاعات بخشی از فناوری اطلاعات می باشد، شاخه اي از فناوري است که با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و شبکه، دریافت و پردازش داده را در جهت ذخیره سازي، انتقال، مدیریت و کنترل امکانپذیر می­سازد (احمدی، 1397).

انعطاف پذیری فناوري اطـلاعات يک نـوع قـابليت سازماني است که مي تواند‌ فعاليت‌‌‌ها‌ و فرآيند‌هاي کاري را از طريق مـرتب کردن و گرد هم آوردن ساير منابع‌ که‌ داري‌ اهميت هستند حمايت کند (وارد و هالند، 2004) و براي تشخيص و استقرار منابع مبتني بر فـناوري‌ اطـلاعات‌ يا‌ ديگـر منابع و قابليت‌‌ها مؤثر است. به اشتراک گذاري اطلاعات باعث‌ نگاه‌ به‌ جلو شرکت‌‌ها، بـهبود بـرنامه ريزي توليد، مديريت موجودي و توزيع می‌شود. اين همکاري بر‌ اثر‌ وجود يک سيستم مؤثر و کـارآمد فـناوري اطـلاعات تسهيل مي شود (لی و ساساکی، 2018). بیشتر بخوانید