پرسشنامه انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام (سلگی و همکاران، 1400)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام از ابعاد مختلف (کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیه هیجانی، الگویابی)

تعداد سوال: 21

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام (سلگی و همکاران، 1400)

توجه: هر گونه کپی برداری از این فایل (با توجه به تاریخ انتشار) تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 21 سوال داشته و هدف آن ارزیابی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام از ابعاد مختلف (کسب اطلاع، فراغت و سرگرمی، پیوستگی و ارتباط، کنجکاوی، خوداظهارگری، تخلیه هیجانی، الگویابی) است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت 5 گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…