پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی انگیزه یادگیری از ابعاد مختلف (کیفیت خدمات داخلی،  فرهنگ یادگیری سازمانی، رضایت شغلی،  تعهد عاطفی، تعهد مداوم، تعهد هنجاری)

تعداد سوال: 66

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

معرفی: دارد

هنجاریابی: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1700 تومان

خرید فایل

پرسشنامه انگیزه یادگیری دی ژی

مبانی نظری

بي شك اجراي فرهنگ يادگيري سازماني در كيفيت خدمات داخلي نقش مؤثري دارد . با اين حال، داشتن انگيزه براي يادگيري بسيار مهم است، انگيزه عاملي دروني است كه فرد را از درون به فعاليت وا مي دارد و از نيازهاي فرد نشأت مي گيرد. از اين رو از آنجا كه يادگيري نوعي تغيير در رفتار است، بايد به استعدادها، انگيزه ها، علايق و توانايي هاي فراگيران پي برد. از طرف ديگر، داشتن انگيزه براي انجام هر كاري ضروري است و هيچ يك از فعاليت هاي ارادي انسان بدون داشتن انگيزه رخ نمي دهد. از جملة اين فعاليت ها يادگيري است، كه شاهراه اصلي آن داشتن انگيزه است. تحقيقات نشان مي دهد انگيزة قوي به يادگيري استوار و انگيزة كم به يادگيري كم مي انجامد. در واقع، انگيزه، موتور محرك تلاش و فعاليت براي يادگيري است و ميزان يادگيري را به حداكثر مي رساند. انگيزه را مي توان به عنوان نيرويي كه رفتار را به سمت رسيدن به هدف قوت يا جهت مي بخشد، تعريف كرد. بیشتر بخوانید