پرسشنامه بازارگرایی صادراتی (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزيابي بازارگرایی صادراتی از ابعاد مختلف (خلق هوش، توزیع هوش، پاسخگویی هوش)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

معرفی: دارد

هنجاریابی: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازارگرایی صادراتی (استاندارد)

تعریف دقیق بازارگرایی چیست؟

مفهوم بازارگرایی (گرايش به بازار) بر خلاف بازاريابي كه بسیار تحت تأثیر مسايل فرهنگي است و تعاريف زيادي در اين زمینه وجود دارد، در زمینه بازارگرایی شاهد چنین گستردگي تعريفي نیستیم و كم تر تحت تأثیر مسايل فرهنگي قرار گرفته است.
كوشش هاي ابتدايي افرادي مانند: “فلتن” و “مک كیتريک” (1957) و بعد از انان “كاتلر” تأثیر زيادي بر گسترش مفهوم بازارگرایی داشته است. تاكنون، چهار تعريف اصلي، براي بازارگرايي ارايه شده است:

بازارگرایی عبارت است از ايجاد اطلاعات حاصل از بازار در كل سازمان، درباره ي نیازهاي جاري و آينده ي مشتريان، توسعه و انتقال اين اطلاعات و استعداد، در سراسر سازمان و پاسخگويي به آن، در تمام سطوح سازمان. (كهلي وجاورسکي – 1990 )

بازارگرایی از سه جزء رفتاري تشکیل شده است: مشتري مداري، رقیب گرايي و هماهنگي و تبادل اطالعات بین واحدها همراه با دو نوع تصمیم گیري، تمركز بر بلند مدت و سودآوري. (نارور و اسلیتر 1990) بیشتر بخوانید