پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (۲۰۱۳)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بازاریابی رابطه مند از ابعاد مختلف (اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (۲۰۱۳)

تعاریف نظری

بازاریابی رابطه­ای بازاریابی است براساس تعاملات میان شبکه­ای از ارتباطات. همچنین بازاریابی رابطه­ای، نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذاب­تر کردن هرچه بیشتر این رابطه با مشتریان است(فونتنت و هایمن، ۲۰۱۴). اِندوبیسی (۲۰۱۳) در تحقیق خود به این نتیجه رسید که مولفه­های بازاریابی رابطه­ای با وفاداری مشتری، رابطه معناداری دارند. بازاریابی رابطه­ای شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذینفعان سازمان است که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق می­شود.

  • اعتماد: تمایل مشتری به تکیه به یک شریک مبادله­ای است که به آن اطمینان دارند؛
  • ارتباطات: توانایی ایجاد ارتباطبه منظور ارائه اطلاعات موثق و به موقع  و رفع نیازها است؛
  • تعهد: تمایل همیشگی به حفظ رابطه ارزشمند است؛
  • مدیریت تعارض: توانایی اجتناب از تعارضات بالقوه و حل و فصل تعارضات بالفعل است(کاظمی، ۱۳۹۴: ۱۱)

تعاریف عملیاتی

بازاریابی رابطه­ای بازاریابی است بر اساس سوالات پرسشنامه استاندارد اندوییسی(۲۰۱۳) سنجیده خواهد شد.

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل (ندوبیسی؛۲۰۱۳)

ین پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رابطه مند از ابعاد مختلف (اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت، شایستگی، رضایت مشتریان)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل (ندوبیسی؛۲۰۱۳)

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

 بازاریابی رابطه مندنگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذاب تر کردن هر چه بیشتر این رابطه با مشتریان است.(فونتنت و هیمن،۲۰۰۴)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از بازاریابی رابطه مند نمره ای است که پاسخ دهنده­گان به سوالات ۳۲ گویه ای بازاریابی رابطه مند می­دهند.