پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه (Entrepreneurial Marketing)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی ابعاد مختلف بازاریابی کارآفرینانه (ایجاد ارزش، مشتری مداری، نوآور بودن، ریسک پذیری، فرصت محوری، پیشگامی)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه (Entrepreneurial Marketing)

بازاریابی کارآفرینانه، بازاریابی متفاوت

کارآفرینی پدیده ای اجتماعی- اقتصادی است که موجب نوظهوری ( ظهور محصولات جدید، ظهور خدمات جدید، ظهور مواد اولیه جدید، یافتن بازارهای جغرافیائی جدید، یافتن کانالهای توزیع جدید، روشهای سازماندهی جدید) و البته تغییر رفتار بازار می گردد. بنابراین در بازاریابی کارآفرینانه، در خصوص نوظهوری آمیخته بازاریابی ( ارکان کالا یا خدمات، قیمت کالا یا خدمات، مکان و زمان عرضه کالا یا خدمات، فعالیت های ترویج و پیشبرد بازاریابی کالا یا خدمات) اقدامات خلاقانه و نوآورانه صورت می پذیرد. و در این راستا همواره به نیاز مردم، بهبود مداوم فرآیندهای ارائه کالا یا خدمات، افزایش مستمر کیفیت و بهره وری و همچنین در نظر گرفتن شواهد توجه ویژه می شود.
هدف بازاریابی کارآفرینانه افزایش توانائی و قابلیت بنگاه، شرکت، سازمان و … در مواجهه با تغییرات پیوسته محیطی است.
ما می توانیم به بازاریابی کارآفرینانه که از مشتقات فعالیتهای کارآفرینی است به عنوان یک مقوله رفتاری نگاه کنیم. رفتاری برای به چالش کشیدن قواعدی که در بازار جاافتاده و تثبیت شده است.
در این راستا فرصتهای تازه باید به سرعت شناسائی یا خلق شده و پس از یک ارزیابی نوآورانه، حداکثر بهره برداری از آنها صورت می پذیرد. به عبارتی بازاریابی کارآفرینانه به دنبال خلق ارزش نوین است. ارزشی اقتصادی، ارزشی اجتماعی، ارزشی فرهنگی، ارزشی سیاسی و … که منافع و اهداف بنگاه، شرکت، سازمان و … تامین می کند. بیشتر بخوانید