پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش تفاوت های فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی شناختی (برانگیختگی – کاهش ناهماهنگی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ)

وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان باشد که هر یک با دیگری متناقض باشد، می گویند که او دارای ناهماهنگی شناختی است. فرض بنیادی در نظریه ناهماهنگی شناختی این است که ناهمسازی، ناراحتی آفرین و ایجاد کننده تنش است و برای کاهش این ناهماهنگی، با توجه به اهمیت شناخت ها برای فرد، وی تلاش می کند با کاهش عناصر ناهمساز یا کاهش اهمیت عناصر ناهمساز این ناهماهنگی را کاهش دهد(صفاری نیا، 1389).

مقیاس DARQ (برانگیختگی ناهماهنگی و کاهش ناهماهنگی شناختی) هارمون-جونز: پرسشنامه DARQ یک مقیاس جدید تفاوتهای فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی است که بر مبنای مدل نظری عمل مدار(متمرکز بر عمل) ناهماهنگی شناختی است که توسط هارمون-جونز ایجاد شده است. مدل متمرکز بر عمل تصریح می کند که برانگیختگی ناهماهنگی به طور مفهومی و تجربی از کاهش ناهماهنگی تفکیک می شود. بیشتر بخوانید