پرسشنامه خودبرانگیختگی کاری (استاندارد)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان خودبرانگیختگی کاری

تعداد سوال: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه خودبرانگیختگی کاری (استاندارد)

هدف: ارزیابی میزان خودبرانگیختگی کاری

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و میزان انجام آن را در خود بر اساس گزینه ای ارائه شده مشخص فرمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و هدف ارزیابی میزان خودبرانگیختگی کاری می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….