پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگي

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسي عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگي (کیفیت خدمات، کیفیت کالا، سطح قیمت، هزینه تلاش و زمان، ریسک دریافت شده، لذت و تفریح، مطلوبیت: ارزش برای پول، تمایلات خرید)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسي عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگي

هدف: بررسي عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگي (کیفیت خدمات، کیفیت کالا، سطح قیمت، هزینه تلاش و زمان، ریسک دریافت شده، لذت و تفریح، مطلوبیت: ارزش برای پول، تمایلات خرید)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص آن بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن بررسي عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگي (کیفیت خدمات، کیفیت کالا، سطح قیمت، هزینه تلاش و زمان، ریسک دریافت شده، لذت و تفریح، مطلوبیت: ارزش برای پول، تمایلات خرید) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….