پرسشنامه بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان (عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی – اجتماعی، عوامل رفاهی – خدماتی)

تعداد سوال: ۳۰

تعداد بعد: ۳

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 34000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان

در جوامع گوناگون ،برحسب نگرشها وبرداشتها ،تعاریف گوناگونی از فساد به عمل امده است  :فساد از ریشه “فسد”به معنی تباهی ،اخلال ومنع از رسیدن به یک هدف مطرح است ودر زبان لاتین با واژه ((corruptionازریشه لاتین (rumpere)مصطلح است وبه معنای شکستن یا نقض کردن است0که ان ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقرر ات اداری باشد 0(کیانی منش ،1386،ص 3)

فساد مفهومی گسترده که طیف وسیعی از رفتارها وفعالیتهای غیر قانونی نامشروع ،متقلبانه ،غیر اصولی و ناهنجار را شامل می شود ،از نظر تاریخی فساد در تمامی حوزه های سیاسی اداری وبخش خصوصی وجود دارد0( كياني منش ،1386ص 3)

در فرهنگ وبستر (webester)فساد چنین تعریف شده است “فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادارکردن فرد به تخلف از وظیفه ،تخصیص داده می شود “(سرداری ،1380،ص134)

میردال (1986)فساد را چنین تعر یف کرده است 0 فساد به تمام شکلهای گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است (کیانی منش ،1386،ص7) بیشتر بخوانید