پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، مقاومت در برابر تغییر)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 31000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان

مقاومت در برابر تغییر Change Resistance فعالیت‌های آشکار و پنهان کارکنان و گروه‌های کار نسبت به تغییرات برنامه‌ریزی شده سازمانی است. این پدیده مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می‌کنند.

از یک دیدگاه ‌این کار مثبت است و می‌تواند موجب ثبات و پیش‌بینی رفتار شود. اگر هیچ نوع ایستادگی در برابر پدیده تغییر وجود نداشت رفتار سازمانی می‌توانست از ویژگی‌های ویرانگر برخوردار شود. ایستادگی در برابر تغییر می‌تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر در آید. همچنین ایستادگی در برابر پدیده تغییر الزاماً به روشهای استاندارد صورت نمی‌گیرد. افراد می‌توانند به صورتی آشکار، تلویحی، غیر مستقیم و یا آنی از خود مقاومت نشان دهند.

سازمان به طور دایم در معرض ضربه‌های ناشی از فشار برای ایجاد تغییر قرار دارد. از این رو باید به منظور جلوگیری از انعکاس عدم ثبات محیط به داخل سازمان بعضی عوامل حفظ  ثبات را در اختیار داشته باشد. از طرفی سازمان باید برای ایجاد تغییر در داخل خود، در برابر تغییرات محیطی واکنش نشان دهد تا بتواند حضور و ارتباط خود را در بازار تداوم بخشد. شاید تصور شود که تمامی مقاومت‌ها در برابر تغییر باید درهم شکسته شوند، حال آنکه چنین تصوری درست نیست. بنابراین حذف کامل مقاومت در برابر تغییر در داخل سازمان‌ها نیز ضرورتی ندارد [رفتار سازمانی گریفین]. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تشریح مقاومت در برابر تغییر پرداخته شده است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل قند خون

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل قند خون (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، کنترل قند خون)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل قند خون

کنترل قندخون

ارزيابي کنترل قندخون
براي ارايه‌کنندگان مراقبت‌هاي سلامت و بيماران دو روش عمده براي ارزيابي اثربخشي درمان بر کنترل قندخون وجود دارد: اندازه‌گيري A1C و اندازه‌گيري گلوکز خون به‌وسيله خود بيمار(1) (SMBG). علاوه بر اين در سال‌هاي اخير روش‌هاي سنجش مداوم گلوکز در فضاي ميان‌بافتي به بازار آمده است….

سنجش گلوکز خون به‌وسيله خود بيمار

توصيه‌ها

بيماراني که روزانه چند بار انسولين تزريق مي‌کنند يا تحت درمان با پمپ انسولين هستند بايد روزانه 3 بار يا بيشتر SMBG انجام دهند.

در بيماراني که تزريقات کمتري دارند، انسولين دريافت نمي‌کنند يا تحت درمان با رژيم غذايي به تنهايي هستند، اندازه‌گيري گلوکز خون توسط بيمار ممکن است در رسيدن به اهداف گلوکز خون مفيد باشد.

اندازه‌گيري گلوکز خون توسط بيمار پس از غذا ممکن است در رسانيدن گلوکز پس از غذا به ميزان هدف مفيد باشد.

در زمان تجويز SMBG اطمينان حاصل کنيد که بيمار راهنمايي‌‌هاي اوليه را دريافت کرده، پس از آن پيگيري روتين و ارزيابي بيمار صورت خواهد گرفت،و بيمار تکنيک SMBG و توانايي استفاده از اطلاعات براي تنظيم درمان را دارد.

در برخي بيماران مبتلا به ديابت نوع1، به ويژه آنهايي که نسبت به هيپوگليسمي ناآگاه(2) هستند، کنترل مداوم قندخون ابزاري کمکي براي SMBG محسوب مي‌شود. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل فشار خون

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل فشار خون (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، کنترل فشار خون)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر کنترل فشار خون

کنترل فشار خون بالا

 به منظور تعیین فشارخون بالا در درمانگاه یا مطب و دست‌یابی به کنترل فشارخون بالا، ملاقات‌های مکرر و به‌کارگیری روش‌های استاندارد ضروری است. توجه به اندازه‌گیری فشارخون در خارج از درمانگاه(در منزل و یا پایش فشارخون ) ضرورت دارد. بیمارانی از این گونه اندازه‌گیری‌های(اضافی) فشارخون سود می‌برند که فشارخون آنها دچار نوسانات مکرر غیرمعمول می‌شود و یا فشارخون بالای مقاوم به درمان دارویی مبتلایند.
 همیشه همراه با تعیین افزایش فشارخون، وجود سایر عوامل خطر زمینه‌ساز بیماری قلبی عروقی را نیز مشخص کنید. در صورت وجود هر یک از عوامل خطر‌ساز، باید با دقت بیشتری برای مراقبت بیمار وارد عمل شد.
 اولین راه کنترل فشارخوت بالا، انجام اقدامات غیردارویی است؛ اگرچه در بعضی بیماران دارو درمانی نیز مورد نیاز است.
 افراد مسن‌تر مبتلا به فشارخون بالا نسبت به بیماران جوان‌تر بیشتر در معرض خطر مطلق عوارض قلب و عروقی فشارخون بالا هستند و این افراد، حداقل در حد افراد جوان‌تر مبتلا به این بیماری از درمان سودمی‌برند.
 ارزیابی و تشویق بیمارن برای پذیرش دارو و درمان، بخش مهمی از شروع کنترل فشارخون بالا است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به سیگار کشیدن

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر سیگار کشیدن (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، گرایش به سیگار کشیدن)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به سیگار کشیدن

دلایل گرایش به سیگار کدامند؟ امروزه مصرف سیگار به دلیل ارزان بودن، راحت و در دسترس بودن بسیار همه گیر شده و گسترش یافته است. از این جهت شناسایی علل گرایش به اعتیاد و راه‌های پیشگیری از آن در هر جامعه‌ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همیشه افرادی را می‌بینیم که با وجود مواجهه با آسیب‌های ناشی از سیگار باز هم به مصرف آن ادامه می‌دهند؛ علت امر این است که به ریشه‌های روانی و علل اصلی گرایش به سیگار در این افراد پرداخته نمی‌شود. با آگاهی از دلایل گرایش به مصرف سیگار می‌توان گامی اساسی جهت ترک موفق آن برداشت. گرایش به سیگار و مصرف طولانی مدت آن، موجب اعتیاد به سیگار می شود و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، تمایل به انجام فعالیت بدنی)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 31000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی

این را می دانید که ورزش برای شما خوب است ، اما می دانید چقدر خوب است؟ از تقویت روحیه خود گرفته تا بهبود زندگی جنسی خود ، بدانید که چگونه ورزش می تواند زندگی شما را بهبود بخشد.

آیا می خواهید احساس بهتری داشته باشید ، انرژی بیشتری داشته باشید و حتی سالها به زندگی خود بیفزایید؟ فقط ورزش کنید.

فواید سلامتی ورزش منظم و فعالیت بدنی را نمی توان نادیده گرفت. هرکسی فارغ از سن ، جنس یا توانایی جسمی از ورزش استفاده می کند.

برای حرکت نیاز به جواب قانع کننده تری دارید؟ این هفت روش را بررسی کنید تا دریابید که ورزش می تواند شما را به یک فرد شادتر و سالم تر تبدیل کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، آمادگی به اعتیاد)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد

تعريف اعتياد:

اعتياد واژه‌اي است كه امروزه به عنوان وابستگي به مواد ياد مي‌شود.

وابستگي به مواد: تمايل شديد فرد به مصرف يك ماده كه به صورت يكسري علائم رفتاري، شناختي و جسمي تظاهر كرد. و به نحوي كه فرد مواد را به رفتارهاي ديگر ترجيح دهد.

(شوراي نويسندگان،1379) ص:15

اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش توجه نشود، درمان جسمي و رواني براي مدت كوتاهي نتيجه خواهد داد و معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر مي‌گردد. (فرجاد،1377) ص:22 بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، اعتیاد به خرید)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید

اونیومانیا (خرید اجباری) یا آنچه بیشتر به عنوان اعتیاد به خرید از آن یاد می‌شود به نوعی ممکن است بیشترین نوع اعتیاد اجتماعی باشد. چند لحظه در مورد آن فکر کنید: ما با تبلیغاتی احاطه شدیم که به ما می‌گویند خرید باعث خوشحالی ما می‌شود. ما توسط سیاستمداران ترغیب می‌شویم تا با خرج کردن راهی برای رونق اقتصادی باشیم. برای برخی از ما به نظر می‌رسد تمایل و طمع به آنچه دیگران دارند، وجود دارد. چنین اهدافی به همراه مصرف‌گرایی به تنهایی یا با یکدیگر به معیاری از ارزش اجتماعی تبدیل شده است.

اعتیاد به خرید یک اعتیاد رفتاری است که شامل خرید وسواسی به عنوان روشی برای داشتن احساس خوب و جلوگیری از احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی است. اعتیاد به خرید مانند سایر اعتیاد های رفتاری، می‌تواند به عنوان راهی پیشگیرانه از مشکلات پیش‌روی شما باشد که خود می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در زمینه های دیگر زندگی شما شود.

تقریبا همه‌ی افراد تا حدی به خرید علاقه دارند اما تنها حدود ۶ درصد از جمعیت معتاد به خرید هستند. معمولا در اواخر نوجوانی و شروع جوانی، اعتیاد به خرید اغلب با سایر اختلالات از جمله اختلالات خلقی و اضطرابی، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن و سایر اختلالات شخصیت همراه است. همچنین برخی افراد برای تقویت عزت نفس به اعتیاد در خرید روی می‌آورند اگرچه تمایل به این کار موثر واقع نشده است. بیشتر بخوانید