پرسشنامه بررسی تأثیر فشارهای سازمانی بر یکپارچه سازی تأمین کنندگان (عرضه کنندگان) و عملکرد مالی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر فشارهای سازمانی بر یکپارچه سازی تأمین کنندگان (عرضه کنندگان) و عملکرد مالی (تاثیر فشارهای قانونی عرضه کنندگان کالا بر یکپارچه سازی سیستم ها، تاثیر فشارهای قانونی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر فشارهای تقلیدی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی سیستم­ها، تاثیر فشارهای تقلیدی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر فشارهای اجباری عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی سیستم­ها، تاثیر فشارهای اجباری عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر یکپارچه­سازی سیستم­ ها بر  عملکرد مالی، تاثیر یکپارچه­سازی فرآیند  بر عملکرد مالی)

تعداد سوال: 24

تعداد بعد: 8

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: WORD 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 29000 تومان

خرید فایل
پرسشنامه بررسی تأثیر فشارهای سازمانی بر یکپارچه ¬سازی تأمین کنندگان (عرضه کنندگان) و عملکرد مالی

هزينه مواد خام و اجزاي تشکيل دهنده محصول، در حدود 60% از بهاي تمام شده (در برخي از صنايع تا 80%) را در برمي گيرد. در چنين شرايطي، منبع يابي مناسب، مي تواند نقشي کليدي در کارايي و اثربخشي سازمان ايفا نموده و تاثير مستقيمي در کاهش هزينه ها، سودآوري و انعطاف پذيري يک شرکت داشته باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 24 سوال بوده و هدف آن بررسی تأثیر فشارهای سازمانی بر یکپارچه سازی تأمین کنندگان (عرضه کنندگان) و عملکرد مالی (تاثیر فشارهای قانونی عرضه کنندگان کالا بر یکپارچه سازی سیستم ها، تاثیر فشارهای قانونی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر فشارهای تقلیدی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی سیستم­ها، تاثیر فشارهای تقلیدی عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر فشارهای اجباری عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی سیستم­ها، تاثیر فشارهای اجباری عرضه­ کنندگان کالا بر یکپارچه­سازی فرآیند، تاثیر یکپارچه­سازی سیستم­ ها بر  عملکرد مالی، تاثیر یکپارچه­سازی فرآیند  بر عملکرد مالی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…