پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه (عملکرد بیمه، بهره وری بیمه، کاهش خسارات پوهش بیمه ای، پرتفو)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 8500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر کرونا بر عملکرد بیمه

در اقتصاد مدرن از بیمه به عنوان ذخیره سازی یاد می شود. بیمه یک صنعت بزرگی است که هنوز به صورت کامل تعریف نشده در جامعه ما. یکی از عوامل مهمی که باعث از بین رفتن اعتبار سازمان می شود، بروز بحران در سازمان می باشد. سازمانی که دچار بحران می شود، از مشارکت گروهای مخاطب محروم می شود، به عبارت دیگر هرچه سازمان از ثبات و آرامش برخوردار باشد، احتمال مشارکت مردم با سازماندر مواقع لازم افزایش می یابد. )سفیدی، 9936 ( در فعالیت های صنعتی، بیمه نقش مهمی را در پیکره ی اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می کند. اهمیت بیمه در زندگی اجتماعی تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت یاد می شود. بیمه نیز همانند سایر پدیده های اقتصادی از ساختارها و شرایط جدید تأثیر پذیرفته است و می بایست براساس مقتضیات زمان حرکت کند. بیشتر بخوانید