پرسشنامه بررسی تاثیر زبان مطلوب دولت بر بهبود فضای کسب و کار با توجه به نقش تعدیلگر برجام

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر زبان مطلوب دولت بر بهبود فضای کسب و کار (زبان دولت، بهبود فضای قانونی کسب و کار، بهبود فضای اقتصادی کسب و کار، بهبود فضای مدیریتی کسب و کار )

تعداد سوال: 24

تعداد بعد:4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 21000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر زبان مطلوب دولت بر بهبود فضای کسب و کار با توجه به نقش تعدیلگر برجام

با توجه به اينکه زبان بوروکراسي را نوعي سوءاستفاده دولتمردان از زبان عنوان مي کنند و در ذات خود نوعي گفتار دوپهلو به حساب مي آيد، نمي توان جنبه مثبت يا مطلوبي را براي آن عنوان کرد و براي يک پديده تقريبا منفي الگويي مطلوب را ارائه داد، بنابراين، بهتر است به جاي استفاده از الگوي مطلوب زبان بوروکراسي، از عنوان زبان فرابوروکراتيک استفاده شود. الگوي مطلوب زبان دولت بايد از خوي و منش زبان بوروکراتيک فاصله بگيرد، به سمت زبان فرابوروکراتيک سوق يابد و نگاه ارزشي بر آن حاکم شود، زباني که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکريم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومي، عدالت محور، شفاف و اخلاق محور است،