پرسشنامه بررسی رابطه بين برنامه درسي پنهان و روحيه علمي دانشجويان

 هدف: بررسی رابطه بين برنامه درسي پنهان و روحيه علمي دانشجويان (ساختار فيزيكي و معماري دانشگاه، ارتباط متقابل ميان اعضاي هيئت علمي و دانشجويان، قوانين و مقررات دانشگاه، روش تدريس استادان، محتواي دروس، شيوه ارزشيابي استادان، جو اجتماعي دانشگاه، روحيه علمي دانشجويان)
تعداد سوال: 32
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 37000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه بين برنامه درسي پنهان و روحيه علمي دانشجويان

مروري اجمالي بر ادبيات و مطالعات حوزه برنامه درسي نشان مي‌دهد كه برنامه درسي در سه مقوله كلي برنامه درسي رسمي و صريح، برنامه درسي عظيم و برنامه درسي مستتر (پنهان) طبقه‌بندي شده است. اين سه مقوله قلمرو جديد، برنامه درسي را به عنوان يك حوزه تخصصي در جهان امروز شكل داده است (قورچيان، 1374)

براي روشن شدن موضوع،‌ هر يك از برنامه‌هاي درسي فوق به طور مختصر شرح داده مي‌شود.

برنامه درسي رسمي و صريح[1]

منظور از برنامه درسي رسمي فعاليتهاي برنامه‌هاي درسي هستند كه نظام آموزشي رسمي آنها را اعلام مي‌كند و در بسياري از موارد در قالب كتابهاي درسي در مدارس و دانشگاهها تدريس مي‌شود. (آيزنر، 1985، ص 181) بیشتر بخوانید