پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با یادگیری سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با یادگیری سازمانی

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 3

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 23000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با یادگیری سازمانی

سازمان‌های یادگیرنده پدیده‌ای هستند که با شروع دهه 90 میلادی مطرح شدند. علت پدیدار شدن چنین سازمان‌هایی، شرایط، نظریه‌ها و تغییر و تحول در محیط‌های سازمانی قبل از دهه مذکور بوده است به گونه‌ای که تمام سازمان‌ها تلاش گسترده‌ای را برای بقای خود آغاز کرده بودند و برای آنکه بتوانند خود را در محیط پرتلاطم اطراف خود حفظ کنند، می‌بایست از قالب‌های غیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند. یعنی در ساختار و اساس خود تغییرات عمیقی ایجاد کنند.
سازمان‌ها قبلاً در محیطی پایدار به سر می‌بردند و وقایع آینده تقریباً قابل پیش‌بینی بودند، به طوری که مدیران می‌توانستند در شرایط مطمئن برنامه‌ریزی کنند. اما امروز محیط به شدت در حال تغییر است و تغییرات تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به سرعت سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

2- شرط لازم در شکل‌گیری سازمان‌های یادگیرنده

در این حالت، مدیران نیاز دارند که برای حفظ بقا، سازمان‌ها را با این دگرگونی‌ها هماهنگ سازند و برای دستیابی به این امر، باید به یادگیری به عنوان پدیده‌ای ارزشمند بنگرند و بدینوسیله همواره خود را آماده پذیرش تغییرات کنند و کارکنان سازمان را نیز با دگرگونی‌ها همراه سازند. وقتی مدیران باور داشتند که تغییرات در سازمان ضروری است، می‌توانند مدیریت تغییر را در سازمان خود بر عهده گیرند. در مدیریت تغییر لازم است: بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با هوش سازمانی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد مختلف هوش سازمانی (چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد)

تعداد سوال: 71

تعداد بعد: 9

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با هوش سازمانی

   هوش سازمانی :

تحقيق پيرامون هوش به عنوان مفهومي جذاب و شگفت، به جز روان شناسي ادراكي و فردي در بسياري از رشته هاي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است. يكي از رشته هايي كه به اين موضوع پرداخته و علاقه فرايندهاي به آن دارد، ادبيات مرتبط با توسعه سازمان و مديريت ميباشد. با وجود توجهات بسيار زياد، اين مفهوم كماكان در دانش توسعه سازماني مبهم ميباشد. فقدان تئوري واحد هوش سازماني، بواسطه ديدگاهها و ايده هاي متعدد و چند پاره محققان در اين زمينه مطالعاتي، بر ابهام اين مفهوم صحه مي گذارد.

تعاريف و رويكردهاي مختلفي در رابطه با هوش سازماني در ادبيات مديريت وجود دارد. برخي از اين تعاريف به شرح ذيل است:

–       هوش سازماني فرايند يادگيري است كه شامل توسعه رفتار انطباقي به منظور استفاده از درك و حافظه سازماني مي باشد.(چو ،1995)

–       هم چنين به توانمندي تصميم گيري ، سازمان در موقعيتهاي عادي و غيرعادي، هوش سازماني گفته مي شود. ( ماسون ،1996 ) بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با عملکرد کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با عملکرد کارکنان (رضایت شغلی، وفاداری کارکنان، نگرش کارمندان، مدت زمان در سازمان، مشارکت کارکنان)

تعداد سوال: 52

تعداد بعد: 7

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 34000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با عملکرد کارکنان

از زمانی که هدبرگ(1981)بیش از دودهه قبل مقاله اش را تحت عنوان “چگونه سازمان یادمی گیرد وفراموش می کنند “منتشرکرد،تحقیقات دررابطه با یادگیری  سازمانی وسازمان های یادگیرنده رشد پیدا کرد وتعاریف یادگیری سازمانی نیز توسعه یافت[1] هولان وفیلیپس معتقدند که قراموشی قبل ،در فاصله وبعد از فرایند یادگیری رخ می دهد.وتاثیر مهمی برفرایندهای یادگیری در سازمان دارد.[2] به طورکلی مدیریت دانش  به دنبال  خلق فرایندهایی است که هم یادگیری انچه لازم است را تضمین نماید هم یادگیری واجتناب از آنچه که مهم نیست رادرنظر می گیرد. (مشبکی، بستام، یادگاری1391) فراموشی سازمانی هدفمند اشاره دارد به اقداماتی که سازمان انجام می دهدتافراموشی داده های غیرلازم را تسهیل کند واز نابودی داده های مفید جلوگیری نماید . این اقدامات در سه حوضه صورت می گیرد برنامه ریزی ،اجرا،ارزیابی  صورت می پذیرد در مورد فراموشی تصادفی ذکر این نکته لازم است مهمترین موضوعی که سازمان رابه سمت فراموشی سوق می دهدناتوانی در کسب وانتشار یادگیری  است.عدم بکارگیری دانش حاصل از یادگیری،ناتوانی در کدگذاری ومستندسازی دانش ونداشتن انگیزه ی لازم برای تسهیم آن،مهم ترین عوامل فراموشی دانش در سازمانها هستن [3] بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با چابکی سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد چابکی سازمان (قدرت پاسخگویی، رقابت، انعطاف پذیری، سرعت/چابکی)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 28000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با چابکی سازمان

سازمان چابک چیست

1. تغییرات محیطی، عامل اصلی نیاز به چابکی
به نظر می‌رسد تغییر، یکی از ویژگیهای اصلی سازمانها در عصر رقابتی جدید باشد. کمتر سازمانی را می توان یافت که در یک دوره‌ی مثلاً سه تا شش ماهه یا حتی یکساله، تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار سازمانها حکمفرماست، سازمانها ناگزیر از انجام تغییراتی در نگرش، دانش، رویکردها، رویه‌ها و نتایج مورد انتظار خود هستند. شریفی و ژانگ (1999) با مطالعه فراوان، عرصه‌های دستخوش تغییر در محیط کسب و کار را بدین گونه طبقه‌بندی می‌کنند:

– ناپایداری و بی‌ثباتی بازار که به علت رشد بخش کوچکی از بازار، کثرت ارائه‌ محصولات جدید و نیز افول دوره‌ عمر محصول ناشی می‌شود.

– رقابت شدیدی که به دلیل بازار در حال تغییر سریع، افزایش فشار هزینه‌ای، رقابت پذیری فزاینده و توسعه‌ کوتاه مدت محصولات جدید به وجود می‌آید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با تغییرات سازمان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه قراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با ابعاد تغییرات سازمان (شناختی، احساسی، رفتاری)

تعداد سوال: 38

تعداد بعد: 6

شیوه نمر گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 33000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه فراموشی سازمانی (هدفمند و تصادفی) با تغییرات سازمان

فراموشی سازمانی مفهومی‌ جدید است که مدتی است به متون نظری سازمان و مدیریت وارد شده و موردتوجه محققان در این عرصه قرار گرفته است مفهوم فراموشی سازمانی به زبان فلسفی در دهه 40 میلادی مطرح و در دهه 80 اصطلاح فراموشی سازمانی به صراحت در متون مدیریت و یادگیری به‌کار گرفته شد. اصولا مفهوم فراموشی سازمانی با دو مفهوم مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در ارتباط تنگاتنگ است. دانش، مجموعه‌ای جامع از تجارب سازمانی و از سوی دیگر، یادگیری فرآیندی است که در آن، سازمان می‌تواند دانش را از تجارب خود کسب کند و به‌دنبال آن فراموشی سازمانی، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد است و بخش مهمی از پویایی دانش در سازمان‌ها محسوب می‌شود.
سازمان‌ها باید عادت‌های قدیمی را فراموش کنند تا روش‌های جدید و مناسب‌تری برای انجام امور بیاموزند. برای تعریف فراموشی سازمانی آن را مقابل یادگیری سازمانی قرار داده‌اند. اگر بپذیریم که یادگیری سازمانی افزودن دانش به ذخیره علمی و تخصصی سازمان است، فراموشی سازمانی، عملی معکوس بوده و خارج کردن یا کنار نهادن دانش کهنه از مجموعه دانش سازمان است. سازمان‌ها باید بیاموزند یادگیری پیشین را فراموش کنند تا بتوانند یادگیری تازه‌ای را جایگزین آن سازند. این مفهوم را «فراموشی سازمانی» نام نهاده‌اند. بیشتر بخوانید