پرسشنامه بررسی علل گرایش به پرسه زنی در خیابان

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی علل گرایش به پرسه زنی در خیابان از ابعاد مختلف (گذران اوقات فراغت، بهره گیری از مراکز خرید و…، پرسه زنی و اکتفا به لذت آنی، پرسه زنی با هدف ارتباط با سایرین)

تعداد سوال: 11

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 6500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی علل گرایش به پرسه زنی در خیابان

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن ارزیابی علل گرایش به پرسه زنی در خیابان از ابعاد مختلف (گذران اوقات فراغت، بهره گیری از مراکز خرید و…، پرسهزنی و اکتفا به لذت آنی، پرسه زنی با هدف ارتباط با سایرین) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…