پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی (موفقیت، قدردانی، انصاف، انسجام اخلاقی، ارزش انتسابی، ارزش اکتسابی، منزلت اجتماعی)

تعداد سوال: 50

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس منزلت زنان در روابط خانوادگی

منزلت اجتماعی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین متغیرهای مستقل2 تحلیل رفتار3، ایستار4 و عقاید5 افراد و موقعیت آنها در سلسه مراتب اجتماعی6 است. بنابراین، سهم مهم و در خوری در تحلیل دارد.

مفهوم منزلت در بیان روزمره، به طور معمول، معنی آبرو و حیثیت را می رساند، لکن در ادبیات جامعه شناسی، همانند بسیاری از واژه ها و مفاهیم دیگر، در یک تعبیر به کار برده نشده است.7 به طوری که از جانب برخی معادل با پایگاه8 به کار رفته، بدین معنی که جایگاه شخص را در جامعه نشان می دهد. در واقع این نگرش به منزلت، ازماکس وبر9 سر چشمه گرفته است. وی منزلت را به معنای تفاوت در میزان احترام یا شأن اجتماعی می داند که دیگران به افراد و گروه ها نسبت می دهند.10 از منظر این جامعه شناس، مفهوم منزلت اجتماعی، ادامه گسترش مفهوم طبقه اجتماعی11 در چارچوب قشربندی12 اوست که معمولاً با واژه منزلت یا اعتبار نیز بیان می شود.13

سبک زندگی14 معادل دیگری برای منزلت اجتماعی است که تأکید صرف بر الگوهای اجتماعی و نحوه استفاده از نعمات مادی و فرهنگی دارد.15 بیشتر بخوانید