پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی (عامل زیرساختی، عوامل مدیریتی، عوامل مشارکتی)

تعداد سوال: 22

تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت ورزشی

مشارکت ورزشی

مشارکت در فعالیت های ورزشی همواره مساله مهمی بوده که توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. در نگاه اول به نظر می رسد موانعی که بر سر راه افراد برای شرکت در ورزش وجود دارد، مهمترین فاکتورهای تعیین­کننده مشارکت هستند. جکسون[1]( 1993 )در تعریف موانع مشارکت ورزشی اظهار داشت، یک مانع برای مشارکت در فعالیت های فراغتی ، به ویژه ورزش، هر چیزی است که توانایی فرد را برای شرکت در فعالیت های فراغتی، اختصاص دادن وقت بیشتر به آنها، استفاده از مزایای سرویس های فراغتی، و رسیدن به سطح مطلوب مشارکت محدود می­ کند. اغلب مطالعات اولیه بر این فرض مطلق تاکید داشتند که افراد با موانع به عنوان محدودیت جدی برای شرکت در فعالیت های اوقات فراغت مواجه می شوند و به موجب آن دستیابی به اهداف فراغت آنها ، به طرز چشمگیری به خطر می افتد. به عبارت دیگر حضور یا غیبت موانع توضیح می دهد که آیا  فردی در یک فعالیت فراغتی شرکت می کند یا خیر . بیشتر بخوانید