پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در واحدهای پذیرایی و گردشگری

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در واحدهای پذیرایی و گردشگری (سابقه و شهرت، کیفیت مواد عذایی،  کیفیت خدمات، کیفیت محیط فیزیکی، راحتی و آسودگی، قیمت غذا)

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 6

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 3900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در واحدهای پذیرایی و گردشگری

امروزه موفقیت و عدم موفقیت بنگاه های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله در عرصه خدمات پذیرایی و مهمان پذیری، تا حدود نسبتا زیادی به رفتار مشتری بستگی دارد. حفظ مشتری به وسیله عواملی که برای جذب و حفظ آن وجود دارد در رقابت با بنگاه های دیگر اقتصادی از اهمیت ویژه ای نسبت به جذب مشتریان جدید برخوردار است و هزینه ی تمام شده کم تری را دربر دارد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی بررسی عوامل مؤثر بر جذب مشتری در واحدهای پذیرایی و گردشگری (کیفیت مواد عذایی، سابقه و شهرت، کیفیت خدمات، کیفیت محیط فیزیکی، راحتی و آسودگی، قیمت غذا) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:..