پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور مردم در فضاهای عمومی شهری

هدف: بررسی عوامل مؤثر در حضور مردم در فضاهای عمومی شهری (آسایش و تصویر پذیری، اجتماع پذیری، فعالیت و کاربرد، دسترسی و ارتباط)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر حضور مردم در فضاهای عمومی شهری

فضاهای عمومی مکان هایی هستند که بیشترین برخوردهای متقابل میان افراد در آن ها اتفاق م ی افتد که امروزه دگرگونی های اتفاق افتاده، باعث کمرنگ شدن نقش فضاها در برقراری تعاملات و ارتباطات اجتماعی شده است.حضور پذیری روندی است که فرد را برای برقراری ارتباط حیات جمعی آماده می نماید واجتماع پذیری درواقع یعنی چگونگی اجتماعی شدن افراد و پذیرش و رعایت کردن قوانین و اصولی کهدرعین حال که احترام متقابل را جویا می شود به تعامل اجتماعی با سایرین هم بیانجامد. بازار همواره به عنوان یکی از تأثیرگذارترین ارکان شهر بر تحولات اجتماعی مطرح است….