پرسشنامه عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی (کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، نام و نشان تجاری)
تعداد سوال: 14
تعداد بعد: 4
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلودکنید

قیمت: فقط 2500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی (کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، نام و نشان تجاری)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد تاثیر آن برخرید تجهیزات پزشکی بر اساس یکی از گزینه های ارائه شده مشخص نمائید

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر بر خرید تجهیزات پزشکی (کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، نام و نشان تجاری) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….