پرسشنامه بررسی عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی (عوامل انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل طبیعی، قانون گذاری)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی

جنگلها و مراتع جهان یکی از با ارزشترین منابع هستند که در چند دهه اخیر به دلایل متعددی از جمله عوامل انسانی مورد تخریب قرار گرفتهاند. شناخت و آگاهی از دلایل تخریب رو به رشد منابع طبیعی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص تاثیرگذاری آن بر تخریب منابع طبیعی بر اساس گزینه های ارائده شده مشخص نمائید. گزینه ها شامل یک طیف 11 گزینه ای از 0 (کمترین تاثیر) تا 10 (بیشترین تاثیر) می باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل مؤثر در تخریب منابع طبیعی (عوامل انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل طبیعی، قانون گذاری) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 11 نقطه ای می باشد:…