پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش مولفه های مسئولیت اجتماعی سازمانی و اثربخشی سازمانی (مسئولیت اجتماعی سازمانی- پاسخگو بودن، مسئولیت اجتماعی سازمانی – مسئولیت پذیری، مسئولیت اجتماعی سازمانی – شفافیت، مسئولیت اجتماعی- رعایت اصول رقابت، اثربخشی – فروش، اثربخشی – سودآوری، اثربخشی – کارایی عملیاتی، اثربخشی – تصویر ذهنی مشتریان، اثربخشی – بهبود اخلاق کارکنان، اثربخشی – نوآوری)

تعداد سوال: 46

تعداد بعد: 10

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی از منظر مسئولیت اجتماعی سازمانی

مسئولیت اجتماعی
امروزه، پيچيده شدن روز افزون سازمان ها و افزايش ميزان كارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني در محيط هاي كاري توجه مديران و رهبران را به ايجاد و حفظ اخلاق حرفه اي ، مسئوليت  و پاسخگويي اجتماعي  در همه سازمان ها ضروري كرده است. اخلاق، مسئوليت و پاسخگويي كه مي توان آن ها رابايدها و نبايدهاي ارزشي- فلسفي و ملاك و معيار سنجش درستي و نادرستي رفتار نسبت به خود، ديگران و جامعه تعريف كرد، از مباحثي است كه در يكي دو دهة اخير مورد توجه دانشمندان و صاحب نظران علم مديريت قرار گرفته است  مفهوم اخلاق حرفه اي، برگرفته از علم اخلاق است . اخلاق حرفه اي عبارت است از؛ مجموعه قوانين اخلاقي كه از ماهيت حرفه يا شغل به دست آمده است  مي توان اخلاق حرفه اي را بيان كنندة باورهاي يك گروه حرفه اي در مورد اين كه چه چيزي درست و مرتبط با معيارهاي همان حرفه است، دانست . هر يك از حرفه هاي مرتبط با انسان، حوزه ها و ابعاد مختلفي دارند كه برخي مشترك و برخي ديگر، به طور ويژه، به يك حرفه تعلق دارند. گذشته از اين تفاوت، به نظر مي رسد، اصول اساسي در تمامي حرفه هاي ياري رسان، يكسان است. بیشتر بخوانید