پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر خرید روزنامه ورزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل موثر بر خرید روزنامه ورزشی (تیتر، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه، محتوا)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر خرید روزنامه ورزشی

هدف: بررسی عوامل موثر بر خرید روزنامه ورزشی (تیتر، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه، محتوا)

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد تاثیر آن بر خرید روزنامه ورزشی بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن بررسی عوامل موثر بر خرید روزنامه ورزشی (تیتر، شکل و ظاهر، شهرت و سابقه، محتوا) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…