پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 10000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

اشاره:

فعالیتهای بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. محدودیت شرایط مکانی، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهای حرکتی با رشد جمعیت، از عوامل محدود کننده فعالیتهای مناسب بدنی است. از طرفی بروز مسائل جدید در روند زندگی و اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش می دهد. طبیعی است ارزشهای انقلاب اسلامی برای زنان و اجرای آن از لحاظ اعتلای معنوی مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیتهای ورزشی به شکل غیر اصولی و مغایر با ارزشهای اسلامی در اماکن عمومی خواهد بود. اهمیت تربیت بدنی و ورزش برای رشد جسمی و روانی، الزامی و غیر قابل اجتناب است و با توجه به لزوم گسترش ورزش بین زنان جامعه باید مسؤولان کشوری بویژه مسؤولان تربیت بدنی، گسترش ورزش زنان در دوره های مختلف زندگی را مد نظر قرار داده و برای آن شالوده و طرح نوینی تدارک ببینید که با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگار بوده و همخوانی داشته باشد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

تعداد سوال: 12

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 10000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت ورزشی زنان

فعالیتهای بدنی و ورزش در شرایط کنونی در جوامع مختلف دنیا به صورت ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. محدودیت شرایط مکانی، تراکم بیش از حد جمعیت و متناسب نبودن فضاهای حرکتی با رشد جمعیت، از عوامل محدود کننده فعالیتهای مناسب بدنی است. از طرفی بروز مسائل جدید در روند زندگی و اختصاص زمان قابل توجهی از ساعات روزانه برای انجام امور مربوطه، مجال پرداختن به امر ورزش را کاهش می دهد. طبیعی است ارزشهای انقلاب اسلامی برای زنان و اجرای آن از لحاظ اعتلای معنوی مقام زن، مانع از پرداختن آنان به فعالیتهای ورزشی به شکل غیر اصولی و مغایر با ارزشهای اسلامی در اماکن عمومی خواهد بود. اهمیت تربیت بدنی و ورزش برای رشد جسمی و روانی، الزامی و غیر قابل اجتناب است و با توجه به لزوم گسترش ورزش بین زنان جامعه باید مسؤولان کشوری بویژه مسؤولان تربیت بدنی، گسترش ورزش زنان در دوره های مختلف زندگی را مد نظر قرار داده و برای آن شالوده و طرح نوینی تدارک ببینید که با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگار بوده و همخوانی داشته باشد. بیشتر بخوانید