پرسشنامه بزهکاری نوجوانان آیتی (۱۳۹۳)

این پرسشنامه از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان (اقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت، شرایط اجتماعی خانواده)

تعداد سوال: 19

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بزهکاری نوجوانان آیتی (۱۳۹۳)

تعریف مفهومی

بزهکاری : بزهکاری از واژه لاتینی (Delinquency) از معنای خطا کردن گرفته شده است. در واقع بزهکاری، وضع یا حالتی است که شخص تخطی کننده از الزامات قانونی، خود را با آن مواجه می یابد. در این صورت ارتکاب جنایت موجب اسناد مسئولیت به مجرم شده و متعاقب آن با مجازات های رو به رو می شود. بدین سان اصطلاح بزهکاری را می توان به هنگام مشخص ساختن ویژگی های تمامی صور تخطی از قانون و همچنین امور جنایی ( نظیر دزدی های، تقلب ها، جرایم، سوء استفاده های مالی و…) که در کشوری یا منطقه و یا دورانی خاص صورت وقوع می یابند، به کار برد.( محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۶۰).

تعریف عملیاتی

بزهکاری : بزهکاری طیفی از رفتار است که هم به تخلف از قانون و هم به تخلف از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی بدون قانون شکنی رسمی اطلاق می شود .و به اعمالی اشاره دارد که منع قانونی دارند. به عبارت دیگر هر گونه اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی فرهنگی یک جامعه باشد و توسط افراد ۱۸ – ۱۲ سال صورت گیرد(احمدی، ۱۳۷۸ : ۱۳) پرسشنامه استاندارد بزهکاری نوجوانان در سال ۱۳۹۳ توسط آیتی ساخته شده است. این پرسشنامه ۱۹ سوال دارد و هدف آن ارزیابی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان(فقراقتصادی خانواده، دوستان ناباب، پایبندی خانواده به مذهب، نحوه گذران اوقات فراغت و شرایط اجتماعی خانواده می باشد. در این پرسشنامه ۵ مولفه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است