پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد)

تعدادسوال: 37

تعدادبعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 5500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان

آموزش موثر به استفاده صحیح از مهارت های ارتباطی بستگی دارد، به طوری که بهترین موقعیت و موضوع تدریس در صورت عدم توانایی استاد در ایجاد ارتباطی مطلوب، غیر جذاب می شود. لذا عوامل موثر در برقراری ارتباط استاد و دانشجو برای بهبود فرایند آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است.

آموزش موثر به استفاده صحیح از مهارت های ارتباطی بستگی دارد، به طوری که بهترین موقعیت و موضوع تدریس در صورت عدم توانایی استاد در ایجاد ارتباطی مطلوب، غیر جذاب می شود. لذا عوامل موثر در برقراری ارتباط استاد و دانشجو برای بهبود فرایند آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 37 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد از دیدگاه دانشجویان (خصوصیات فردی استاد، خصوصیات حرفه ای استاد، خصوصیات علمی استاد) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….