پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران (خطای  مربوط به فرآیندهای مدیریتی، خطاهای حرفه ای پرستار، خطای شرایط فردی و روحی پرستار، خطاهای مربوط به دارو و پزشکان، خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش)
تعداد سوال: 31
تعداد بعد: 5
شیوه نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران

مروزه یکی از اصول اساسی هر نظام بهداشتی و درمانی، حفظ ایمنی بیمار است که هر گونه خدشه به آن می تواند موجب سلب اعتماد بیمار به نظام بهداشت و درمان گردد. اشتباهات دارویی بعنوان یک از عوامل اصلی تهدید کننده ایمنی ممکن است باعث افزایش مدت بستری بیمار در بیمارستان و رشد هزینه ها، ناتوانی و نهایتا مرگ بیمار شود.روز خطاهاي دارويي منجر به مرگ و مير بيماران و کاهش ايمني بيمار مي گردد و به همين دليل است که امروزه توجه به عوامل بروز خطاهاي دارويي به شدت اهميت يافته است .

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در مورد تاثیر آن بر بروز خطاهای دارویی بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 31 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی  از دیدگاه پرستاران (خطای  مربوط به فرآیندهای مدیریتی، خطاهای حرفه ای پرستار، خطای شرایط فردی و روحی پرستار، خطاهای مربوط به دارو و پزشکان، خطاهای مربوط به بیمار و شرایط بخش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…