پرسشنامه تاثیر رسانه بر جذب مشارکتهای مردمی برای ایجاد فضای آموزشی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تاثیر رسانه بر جذب مشارکتهای مردمی برای ایجاد فضای آموزشی از ابعاد مختلف (تکرار پیام، زمان ارائه پیام، اعتماد به رسانه، جذابیت رسانه، قدرت رسانه، در معرض پیام قرار گرفتن، توجه به پیام، درک پیام، پذیرش نتیجه گیری مربوط به پیام، یادآوری پیام، تبدیل نگرش به رفتار، بهره گیری از ابزارهای زیبایی شناختی در ارائه پیام، بهره مندی بر اساس نیازجویی، قابلیت انتقال پیام در تمام شرایط)

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 14

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 35000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر رسانه بر جذب مشارکتهای مردمی برای ایجاد فضای آموزشی

***********************************

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 28 سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر رسانه بر جذب مشارکتهای مردمی برای ایجاد فضای آموزشی از ابعاد مختلف (تکرار پیام، زمان ارائه پیام، اعتماد به رسانه، جذابیت رسانه، قدرت رسانه، در معرض پیام قرار گرفتن، توجه به پیام، درک پیام، پذیرش نتیجه گیری مربوط به پیام، یادآوری پیام، تبدیل نگرش به رفتار، بهره گیری از ابزارهای زیبایی شناختی در ارائه پیام، بهره مندی بر اساس نیازجویی، قابلیت انتقال پیام در تمام شرایط) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:….