پرسشنامه تاثیر مدیریت راهور بر کاهش سوانح ترافیکی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تاثیر مدیریت راهور  بر کاهش سوانح ترافیکی از ابعاد مختلف (آموزش فرهنگ ترافیک، نظارت و کنترل ترافیک، اعمال قانون و مقررات، اولویت آموزش فرهنگ ترافیک)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل
پرسشنامه تاثیر مدیریت راهور بر کاهش سوانح ترافیکی

کاهش سوانح ترافیکی به علل و عوامل متعددی بستگی دارد؛ رعایت قوانین، بالابودن ضریب ایمنی معابر و موتورسیکلت، برخی از این عوامل هستند؛ اما در این میان، چگونگی مدیریت پلیس ترافیک در این بخش، بدون تردید، نقش بی بدیلی را به عهده دارد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر مدیریت راهور  بر کاهش سوانح ترافیکی از ابعاد مختلف (آموزش فرهنگ ترافیک، نظارت و کنترل ترافیک، اعمال قانون و مقررات، اولویت آموزش فرهنگ ترافیک) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…