پرسشنامه تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی (مدیریت ریسکهای عملیاتی، مدیریت ریسکهای گزارشگری مالی، مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات، مزیت رقابتی و عملکرد مالی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 27000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی

تحلیل ریسک در تمامی مراحل چرخه مدیریت استراتژیک سازمان کاربرد دارد. اگر به عنوان نمونه چرخه پنج مرحله ای تحلیل، استراتژی گذاری، ترجمه و همسوسازی، اجرا و پایش و یادگیری را برای مدیریت استراتژیک در سازمان در نظر بگیریم، تحلیل ریسک استراتژیک برای تمامی مراحل آن کاربرد دارد و می تواند به عنوان مکملی اطمینان بخش برای اثربخشی این فرایند عمل نماید. بیشتر بخوانید

پرسشنامه تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر ارزش افزایی عملکرد مؤسسات بیمه

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر ارزش افزایی عملکرد مؤسسات بیمه (مدیریت ریسکهای عملیاتی، مدیریت ریسکهای گزارشگری مالی، مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات، ارزش افزایی عملکرد مؤسسات بیمه)

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 32000 تومان

خرید فایل
پرسشنامه تاثیر مدیریت ریسکهای استراتژیک بر ارزش افزایی عملکرد مؤسسات بیمه

چه تفاوتی میان ریسک استراتژیک و گونه های دیگر ریسک وجود دارد؟

ریسک های استراتژیک، ریسک هایی هستند که بیشترین تاثیر را بر روی تصمیم استراتژیک سازمان دارند و یا در اثر آن تصمیمات ایجاد شده اند. بنابراین نسبت به دیگر گونه های ریسک ( رویکرد سنتی تحلیل ریسک شامل ریسک های عملیات و مالی )، بسیار عمیق و گسترده تر بر عملکرد فعلی و آتی سازمان تاثیر می گذارند. به عنوان مثال خروج شرکت از یک بازار بالغ و ورود به بازار نوظهور ریسکی استراتژیک است که می تواند جنبه های مختلفی از سازمان را تحت تاثیر قرار دهد.

تحلیل ریسک استراتژیک از قدیم وجود داشته است، پس چرا اکنون اولویت و فوریت یافته است؟

در گذشته شرکت ها فرصت بیشتری برای واکنش نشان دادن به ریسک های استراتژیک داشته اند، بنابراین شاید رویکرد ” صبر کنیم تا ببینیم چه می شود” عمومیت بیشتری در مواجهه با ریسک های استراتژیک داشته است. اما اکنون دگرگونی های محیطی مانند نوآوری های سریع، تغییرات تکنولوژیک، دسترسی پذیری و افزایش سرعت و کیفیت ارتباطات وقتی با فرهنگ جهانی شدن نیز آمیخته شده است، فضای کسب و کار را با تاثیرات بسیار شدیدتر محیطی مواجه نموده به گونه ای که یک مشکل محلی کوچک می تواند بحرانی جهانی را به دنبال داشته باشد. بیشتر بخوانید