پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و مربیان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و مربیان

تعداد سوال: 20

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و مربیان

ارايه مطلوب و با کيفيت مراقبت هاي پرستاري براي بيماران که اعضاي جامعه هستند باعث افزايش اهميت حرفه پرستاري خواهد شد. بخش مهمی از رفتار حرفه‌ای پرستاران در دوران دانشجویی شکل می‌گیرد و در دوران فعالیت حرفه‌ای توسعه می‌یابد. بنابراین مقایسه رفتارهای حرفه‌ای دانشجویان در سال اول و زمان فارغ‌التحصیل شدن با پرستاران شاغل می‌تواند تصویری از چگونگی شکل‌گیری و توسعه رفتارهای حرفه‌ای در مدت زمان آموزش رسمی و غیررسمی پرستاری فراهم آورد.

شیوه تکمیل: هر یک از عبارات زیر را خوانده و نظر خود را در خصوص آن بر اساس گزینه های ارائه شده مشخص نمائید.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 12 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و مربیان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:….

پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه بیماران

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه سرپرستاران و مربیان

تعداد سوال: 20

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه رفتار حرفه ای پرستاران از دیدگاه بیماران

رفتار حرفه ای پرستار

ماده یک

  • پرستار در تمامی روابط و اقدامات حرفه ای خود با دلسوزی و احترام به حرمت و ارزش های انسانی که در تمامی افراد بشر وجود دارد، برخورد می کند.

    1-1 احترام به شأن و مرتبه انسانی

    پرستار در انجام مراقبت پرستاری به عقاید و سنن فرد، خانواده یا جامعه ارزش می نهد. پرستار ارزش ها و نیازهای تمامی اشخاص را در روابط حرفه ای خود لحاظ می کند. بیشتر بخوانید