پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ليگهاي برتر

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر،  و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ليگهاي برتر (تأسيسات، اطلاعات و جذابيت، عملکرد و قدمت تيمها، زمانبندي و اطلاع رساني، پيروزي نيابتي، حضور و حمایت، تعامل و گریز، هيجان)
تعداد سوال: 33
تعداد بعد: 8
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ليگهاي برتر

یکی از اصلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطلاعات تشکیل می دهد . چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. پژوهشگر به منظور رد یا تایید فرضیه ها لازم است داده ها یا اطلاعات لازم را جمع آوری نماید تا بتواند با  تحلیل و پردازش آنها پس از آزمون فرضیات ، نتیجه گیری نماید. ابزارهای گرداوری اطلاعات، گوناگون میباشد که نحوه انتخاب انها به نوع روش تحقیق یا پژوهش بستگی دارد.

اینپرسشنامه توسط علی محمدی و همکاران در سال ۱۳۹۰ به منظور سنجش عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگهای برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال ایران در غالب ۳۳ سوال با ۸ مولفه تاسیسات ( ۵ سوال) اطلاعات و جذابیت (۶ سوال)، عملکرد و قدمت تیم ها  ۵( سوال)، زمانبندی و اطلاع رسانی (۵ سوال)، پیروزی نیابتی(۲ سوال)، حضور و حمایت (۳ سوال)، تعامل و گریز (۳ سوال) هیجان (۲ سوال)، و سایر (۲ سوال) طراحی گردید…

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران ليگهاي برتر (تأسيسات، اطلاعات و جذابيت، عملکرد و قدمت تيمها، زمانبندي و اطلاع رساني، پيروزي نيابتي، حضور و حمایت، تعامل و گریز، هيجان) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است: