پرسشنامه موانع اجرای کارورزی در دوره کارشناسی (بابادی و همکاران، 1401)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی موانع اجرای کارورزی در دوره کارشناسی از ابعاد مختلف (دانشگاه، استاد، محل کارورزی)

تعداد سوال: 16

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 4500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه موانع اجرای کارورزی در دوره کارشناسی (بابادی و همکاران، 1401)

کارورزی رویکردی مهم در اتصال بین دنیای تئوریک دانشگاه و دنیای عملی دانشجویان است تا دانش و مهارت خود را تکمیل کنند.

شيوه نمره گذاري

اين پرسشنامه 16 سوال داشته و هدف آن ارزیابی موانع اجرای کارورزی در دوره کارشناسی از ابعاد مختلف (دانشگاه، استاد، محل کارورزی) است. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد كه در جدول زير گزينه ها و نيز امتياز مربوط به هر گزينه ارائه گرديده است:…