مقیاس ارزيابي ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي در خصوص وضعيت آموزش باليني (پیمان و همکاران، 1389)مقیاس ارزيابي ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي در خصوص وضعيت آموزش باليني (پیمان و همکاران، 1389)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي در خصوص وضعيت آموزش باليني از ابعاد مختلف (اهداف و برنامه آموزشی، مربی، برخورد با دانشجو، محیط آموزشی، نظارت و ارزشیابی)

تعداد سوال: 33

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقیاس ارزيابي ديدگاه دانشجويان پرستاري و مامايي در خصوص وضعيت آموزش باليني (پیمان و همکاران، 1389)

شکل‌ سنتی‌ آموزش‌ بالینی‌ تا حد زیادی‌ بر اساس‌ روش‌ «استاد ـ شاگردی‌» (apprenticeship based) بوده‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌ که‌ استادان‌ قادر نیستند با استفاده‌ از روشهای‌ سنتی‌ تمام‌ مهارتها را به‌ طور مؤثر به‌ دانشجویان‌ یاد دهند و این‌ امر خصوصاً در مورد دانشجویان‌ بالینی‌ صدق‌ می‌کند . همزمان‌ با پیشرفت‌ علوم‌ پزشکی‌ و تغییراتی‌ که‌ در سیستم‌ ارائه‌ خدمات‌ بهداشتی‌ و درمانی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌, دانش‌ «آموزش‌ پزشکی‌» نیز دچار دگرگونی‌هایی‌ شده‌ به طوری‌ که‌ امروزه‌ تأکید بیشتری‌ بر آموزش‌ مهارتهای‌ بالینی‌ و ایجاد نگرش‌ (attitudes) در پزشکان‌ می‌شود . به واسطه کوتاه‌ شدن‌ دورة‌ بستری‌ در بیمارستان‌، کاهش‌ تخت‌های‌ بستری‌ و افزایش‌ مراقبت‌ در جامعه‌، نحوة‌ آموزش‌ دانشجویان‌ به‌ تغییرات‌ اساسی‌ نیاز دارد . از طرف‌ دیگر, یادگیری‌ بر بالین‌ بیمار دارای‌ محدودیتهایی‌ از جمله‌ تراکم‌ دانشجویان‌، کمبود فضا، استرس‌ دانشجو در مواجهة‌ اول‌ و در نظر گرفتن‌ حقوق‌ بیماران‌ می‌باشد، به‌ طوری که‌ آموزشهای‌ بالینی‌ از کنار تخت‌ بیمار به‌ سوی‌ سالنهای‌ کنفرانس‌ و کریدورها کشیده‌ شده‌ است‌ . تعارض‌ بین‌ محیط‌ کار کلینیکی‌ که‌ تأکید بر مهارتهای‌ بالینی‌ دارد و آموزشهای‌ آکادمیک‌ که‌ تأکید بر درک‌ تئوری‌ دارد, باعث‌ وارد آوردن‌ زیان‌ بر یادگیری‌ مهارتهای‌ بالینی‌ شده‌ است‌ . هنگامی‌ که‌ انواع‌ منابع‌ اطلاعاتی‌ و روشهای‌ آموزشی‌ همراه‌ با هم‌ بکار گرفته‌ شوند, آموزش‌ مؤثرتری‌ خواهیم‌ داشت‌ . از این رو, وجود «مرکز آموزش‌ مهارتهای‌ بالینی‌» CSLC (Clinical Skills Learning Center) که‌ در آن‌ دانشجو با استفاده‌ از انواع‌ وسایل‌ کمک‌ آموزشی‌ و مدلها قادر خواهد شد مهارتهای‌ بالینی‌ و ارتباطی‌ را در محیطی‌ آرام‌ و کنترل‌ شده‌، قبل‌ از ورود به‌ محیط‌های‌ واقعی‌ فراگیرد، لازم‌ به‌ نظر می‌رسد. همان گونه‌ که‌ در کنفرانس‌ جهانی‌ آموزش‌ پزشکی‌ تأکید شده‌ و بسیاری‌ از دانشکده‌های‌ پزشکی‌ نیز سعی‌ در انجام‌ آن‌ دارند، دانشجویان‌ پزشکی‌ باید هر چه‌ زودتر با مهارتهای‌ بالینی‌ اساسی‌ آشنا شوند و پس‌ از آموزش‌ این‌ مهارتها، هر چه‌ زودتر آنها را تمرین‌ کنند . البته‌ CSLC جای‌ آموزش‌ بر بالین‌ بیمار و کار در شرایط‌ واقعی‌ را نمی‌گیرد . دانشجویان‌ باید قبل‌ از ورود به‌ محیط‌های‌ بالینی,‌ حداقل‌ با شرح‌ حال‌گیری‌، معاینه‌ فیزیکی‌ و کار با وسایل‌ پزشکی‌ و معاینه‌ آشنا شوند که‌ این‌ هدف‌ در CSLC قابل‌ دستیابی‌ است ولی‌ متأسفانه‌ در بسیاری‌ از دانشکده‌های‌ پزشکی‌، آموزش‌ این‌ مهارت‌ها که‌ مرحلة‌ آماده‌سازی‌ برای‌ تجربه‌ بالینی‌ هستند, برای‌ اولین‌ بار هنگام‌ ورود دانشجو به‌ بخش‌ها اتفاق‌ می‌افتد .بر اساس‌ یک‌ نظرسنجی‌ در مورد رضایتمندی‌ دانشجویان‌ از CSLC ، ۹۰ درصد عقیده‌ داشتند CSLC پیوندی‌ بین‌ مطالب‌ تئوری‌ و مهارتهای‌ عملی‌ ایجاد کرده‌ است‌. این‌ مقاله‌ سعی‌ دارد با بررسی‌ مراکز آموزش‌ مهارتهای‌ بالینی‌ در دانشگاههای‌ مختلف‌ دنیا یک‌ نمای‌ کلی‌ از CSLC و کاربردهایش‌ ارائه‌ دهد.