پرسشنامه بررسی رابطه افسردگی جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه افسردگی جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 26000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه افسردگی جنسی زنان با تجاوز جنسی زناشویی

همه افراد در دوره‌ای از زندگی ممکن است افسردگی را تجربه کنند. افسردگی بر جوانب مختلف زندگی تأثیر گذاشته و حتی می‌تواند در زندگی مشترک اختلال ایجاد کند. یکی از انواع این اختلال ها، افسردگی جنسی است که به بی ‌میلی فرد نسبت به برقراری رابطه جنسی منجر می‌شود. 

تعریف افسردگی

افسردگی یک اختلال روانی است که با احساس غم، بی‌هدفی، کلافگی، ناامیدی، پوچی و… همراه است. شدت افسردگی در افراد مختلف یکسان نیست. همچنین ریشه آن هم در افراد می تواند متفاوت باشد. تقریباً همه ما ممکن است در برهه‌ای از زندگی افسردگی را تجربه کنیم اما در برخی این دوره طولانی و حتی ممکن است مادام‌العمر شود. زندگی افراد افسرده مختل شده و این اختلال بر جنبه‌های مختلف زندگی آن‌ها تأثیر منفی خواهد داشت.

واکنش افراد به افسردگی می تواند متفاوت باشد. برخی دچار افت تحصیلی می‌شوند، گروهی دیگر غذا نمی‌خورند، برخی دیگر انجام کارهای روزمره خود را به تاخیر می‌اندازند. گروهی دیگر در ارتباط با خانواده، به ویژه همسر خود دچار مشکل می‌شوند. ممکن است با همسر خود صحبت نکنند. و حتی حوصله وقت گذراندن با او را هم نداشته باشند. افسردگی می‌تواند زندگی جنسی فرد را هم دچار مشکل کند، اما استفاده از داروهای ضد افسردگی ممکن است افسردگی جنسی را تشدید کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با گرایش به ازدواج سفید

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با گرایش به ازدواج سفید

تعداد سوال: 28

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 14000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی با گرایش به ازدواج سفید

ازدواج سفید یا هم باشی (cohabitation) یا بدون عقد و نکاح زیر یک سقف زندگی کردن، ازدواجی است که از نظر قانون‌ ایران و اصول شرع اسلام غیرقانونی و خلاف شرع می باشد. در ازدواج سفید هیچگونه مسئولیت و تعهدی میان زوجین وجود ندارد. رابطه ای برای فرار از تعهد که معمولاً از طرف مرد پیشنهاد می شود و آسیب های فراوان روحی و جسمی برای زن به همراه دارد. ازدواج‌سفید شیوه نوین زندگی مشترک است که معمولاً از آن تحت عنوان زندگی مشترک فاقد ازدواج نام می برند. در این نوع زندگی مشترک، زوج بدون ازدواج با هم زیر یک سقف زندگی می کنند و با هم روابط زناشویی دارند.
در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی ازدواج و بدون سپری کردن آداب و رسوم مرسوم شروع زندگیشان را زیر یک سقف پایه ریزی می نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی توانند مدعی مسئولیتی نسبت به یکدیگر باشند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، پیشرفت تحصیلی)

تعداد سوال: 34

تعداد بعد: 5

شیوه نرمه گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 24000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی

سرزندگی تحصیلی:

تعریف مفهومی: سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی، تجربه می شوند؛ اشاره دارد (پوتواین و همکاران، 2011).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر منظور از سرزندگی تحصیلی نمره ای است که فر از پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانی و حسین چاری (1391) کسب می کند.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 33 سوال بوده و هدف آن بررسی تاثیر لوازم کمک آموزشی بر سرزندگی تحصیلی (وسایل کمک آموزشی دیداری، وسایل کمک آموزشی شنیداری، وسایل کمک آموزشی دیداری- شنیداری، وسایل کمک آموزشی چند حسی، سرزندگی تحصیلی) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، مقاومت در برابر تغییر)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 31000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان

مقاومت در برابر تغییر Change Resistance فعالیت‌های آشکار و پنهان کارکنان و گروه‌های کار نسبت به تغییرات برنامه‌ریزی شده سازمانی است. این پدیده مشابه مفهوم اینرثی در علوم تجربی یعنی تمایل اجسام برای حفظ حالت قبلی است. یکی از دستاوردهای مستند مدیریت رفتار سازمانی این است که سازمان و اعضای آن در برابر پدیده تغییر سازمانی، ایستادگی (مقاومت) می‌کنند.

از یک دیدگاه ‌این کار مثبت است و می‌تواند موجب ثبات و پیش‌بینی رفتار شود. اگر هیچ نوع ایستادگی در برابر پدیده تغییر وجود نداشت رفتار سازمانی می‌توانست از ویژگی‌های ویرانگر برخوردار شود. ایستادگی در برابر تغییر می‌تواند به صورت یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر در آید. همچنین ایستادگی در برابر پدیده تغییر الزاماً به روشهای استاندارد صورت نمی‌گیرد. افراد می‌توانند به صورتی آشکار، تلویحی، غیر مستقیم و یا آنی از خود مقاومت نشان دهند.

سازمان به طور دایم در معرض ضربه‌های ناشی از فشار برای ایجاد تغییر قرار دارد. از این رو باید به منظور جلوگیری از انعکاس عدم ثبات محیط به داخل سازمان بعضی عوامل حفظ  ثبات را در اختیار داشته باشد. از طرفی سازمان باید برای ایجاد تغییر در داخل خود، در برابر تغییرات محیطی واکنش نشان دهد تا بتواند حضور و ارتباط خود را در بازار تداوم بخشد. شاید تصور شود که تمامی مقاومت‌ها در برابر تغییر باید درهم شکسته شوند، حال آنکه چنین تصوری درست نیست. بنابراین حذف کامل مقاومت در برابر تغییر در داخل سازمان‌ها نیز ضرورتی ندارد [رفتار سازمانی گریفین]. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به تشریح مقاومت در برابر تغییر پرداخته شده است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به سیگار کشیدن

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر سیگار کشیدن (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، گرایش به سیگار کشیدن)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به سیگار کشیدن

دلایل گرایش به سیگار کدامند؟ امروزه مصرف سیگار به دلیل ارزان بودن، راحت و در دسترس بودن بسیار همه گیر شده و گسترش یافته است. از این جهت شناسایی علل گرایش به اعتیاد و راه‌های پیشگیری از آن در هر جامعه‌ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. همیشه افرادی را می‌بینیم که با وجود مواجهه با آسیب‌های ناشی از سیگار باز هم به مصرف آن ادامه می‌دهند؛ علت امر این است که به ریشه‌های روانی و علل اصلی گرایش به سیگار در این افراد پرداخته نمی‌شود. با آگاهی از دلایل گرایش به مصرف سیگار می‌توان گامی اساسی جهت ترک موفق آن برداشت. گرایش به سیگار و مصرف طولانی مدت آن، موجب اعتیاد به سیگار می شود و مشکلات فراوانی را به همراه دارد. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، تمایل به انجام فعالیت بدنی)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 31000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر تمایل به انجام فعالیت بدنی

این را می دانید که ورزش برای شما خوب است ، اما می دانید چقدر خوب است؟ از تقویت روحیه خود گرفته تا بهبود زندگی جنسی خود ، بدانید که چگونه ورزش می تواند زندگی شما را بهبود بخشد.

آیا می خواهید احساس بهتری داشته باشید ، انرژی بیشتری داشته باشید و حتی سالها به زندگی خود بیفزایید؟ فقط ورزش کنید.

فواید سلامتی ورزش منظم و فعالیت بدنی را نمی توان نادیده گرفت. هرکسی فارغ از سن ، جنس یا توانایی جسمی از ورزش استفاده می کند.

برای حرکت نیاز به جواب قانع کننده تری دارید؟ این هفت روش را بررسی کنید تا دریابید که ورزش می تواند شما را به یک فرد شادتر و سالم تر تبدیل کند. بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، آمادگی به اعتیاد)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر آمادگی به اعتیاد

تعريف اعتياد:

اعتياد واژه‌اي است كه امروزه به عنوان وابستگي به مواد ياد مي‌شود.

وابستگي به مواد: تمايل شديد فرد به مصرف يك ماده كه به صورت يكسري علائم رفتاري، شناختي و جسمي تظاهر كرد. و به نحوي كه فرد مواد را به رفتارهاي ديگر ترجيح دهد.

(شوراي نويسندگان،1379) ص:15

اعتياد يك بيماري اجتماعي است كه عوارض جسمي و رواني دارد و تا زماني كه به علل گرايش توجه نشود، درمان جسمي و رواني براي مدت كوتاهي نتيجه خواهد داد و معتاد دوباره گرفتار مواد مخدر مي‌گردد. (فرجاد،1377) ص:22 بیشتر بخوانید

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید (نگرش نسبت به رفتار، كنترل رفتار درك شده، هنجارهای ذهنی، اعتیاد به خرید)

تعداد سوال: 32

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر نتایج: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: 32000 تومان

خرید فایل

پرسشنامه بررسی تأثیر رفتار برنامه ریزی شده بر اعتیاد به خرید

اونیومانیا (خرید اجباری) یا آنچه بیشتر به عنوان اعتیاد به خرید از آن یاد می‌شود به نوعی ممکن است بیشترین نوع اعتیاد اجتماعی باشد. چند لحظه در مورد آن فکر کنید: ما با تبلیغاتی احاطه شدیم که به ما می‌گویند خرید باعث خوشحالی ما می‌شود. ما توسط سیاستمداران ترغیب می‌شویم تا با خرج کردن راهی برای رونق اقتصادی باشیم. برای برخی از ما به نظر می‌رسد تمایل و طمع به آنچه دیگران دارند، وجود دارد. چنین اهدافی به همراه مصرف‌گرایی به تنهایی یا با یکدیگر به معیاری از ارزش اجتماعی تبدیل شده است.

اعتیاد به خرید یک اعتیاد رفتاری است که شامل خرید وسواسی به عنوان روشی برای داشتن احساس خوب و جلوگیری از احساسات منفی مانند اضطراب و افسردگی است. اعتیاد به خرید مانند سایر اعتیاد های رفتاری، می‌تواند به عنوان راهی پیشگیرانه از مشکلات پیش‌روی شما باشد که خود می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی در زمینه های دیگر زندگی شما شود.

تقریبا همه‌ی افراد تا حدی به خرید علاقه دارند اما تنها حدود ۶ درصد از جمعیت معتاد به خرید هستند. معمولا در اواخر نوجوانی و شروع جوانی، اعتیاد به خرید اغلب با سایر اختلالات از جمله اختلالات خلقی و اضطرابی، سوء مصرف مواد، اختلالات خوردن و سایر اختلالات شخصیت همراه است. همچنین برخی افراد برای تقویت عزت نفس به اعتیاد در خرید روی می‌آورند اگرچه تمایل به این کار موثر واقع نشده است. بیشتر بخوانید

پرسشنامه برچسب خشونت

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان برچسب خشونت خوردن در دانش آموزان

تعداد سوال: 8

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه برچسب خشونت

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 8 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان برچسب خشونت خوردن در دانش آموزان می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…

پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش تفاوت های فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی شناختی (برانگیختگی – کاهش ناهماهنگی)

تعداد سوال: 25

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منابع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1800 تومان

خرید فایل

پرسشنامه برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی هارمون جونز (DARQ)

وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان باشد که هر یک با دیگری متناقض باشد، می گویند که او دارای ناهماهنگی شناختی است. فرض بنیادی در نظریه ناهماهنگی شناختی این است که ناهمسازی، ناراحتی آفرین و ایجاد کننده تنش است و برای کاهش این ناهماهنگی، با توجه به اهمیت شناخت ها برای فرد، وی تلاش می کند با کاهش عناصر ناهمساز یا کاهش اهمیت عناصر ناهمساز این ناهماهنگی را کاهش دهد(صفاری نیا، 1389).

مقیاس DARQ (برانگیختگی ناهماهنگی و کاهش ناهماهنگی شناختی) هارمون-جونز: پرسشنامه DARQ یک مقیاس جدید تفاوتهای فردی مرتبط با فرایند ناهماهنگی است که بر مبنای مدل نظری عمل مدار(متمرکز بر عمل) ناهماهنگی شناختی است که توسط هارمون-جونز ایجاد شده است. مدل متمرکز بر عمل تصریح می کند که برانگیختگی ناهماهنگی به طور مفهومی و تجربی از کاهش ناهماهنگی تفکیک می شود. بیشتر بخوانید