آموزش سریع دستور split در SPSS

آموزش سریع دستور split در SPSS

دستور split در spss

دستور split یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین دستورات در spss است که اگر با آن آشنایی داشته باشید قدرت مانور شما بر روی داده‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.

کار اصلی این دستور این است که می‌تواند داده‌های شما را به چند گروه تقسیم کند. برای مثال فرض کنید شما دارای دو گروه مرد و زن هستید. وقتی می‌خواهید میانگین سنی این دو گروه را بدست بیاورید spss یک میانگین و انحراف استاندارد کلی به شما می‌دهد و این سن این دو گروه را تفکیک نمی‌کند. اما شما می‌توانید به مراجعه به دستور split داده‌های خود را به دو گروه مرد و زن تقسیم کرده و سپس میانگین بگیرید. در اینصورت یک میانگین برای مرد و یک میانگین برای زن محاسبه خواهد شد. بیشتر بخوانید