آموزش سریع نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری

آموزش سریع نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری

در اواخر فروردین ماه نتایج آزمون دکتری سراسری و نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام خواهد شد و داوطلبان  با انتخاب رشته دکتری به دنبال کسب امتیاز در مصاحبه دکتری خواهند بود چرا که  قبولی در آزمون دکتری مجوز ورود به مقطع دکتری محسوب نمی شود   امتیاز ازمون 50 درصد و امتیاز مصاحبه در پذیرش دانشجو 50 درصد می باشد. رسیدن به 50درصد امتیاز  مصاحبه با چاپ مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی و کنفرانس های داخلی و خارجی و همچنین اقدام به  چاپ کتاب امکان پذیر می باشد   همه ی مواردی که اشاره شد، شامل  سوابق پژوهشی می‌باشد و امتیاز های جداگانه‌ای دارد که در جدول زیر  کاملا توضیح داده ایم بیشتر بخوانید