آموزش سریع نگارش محدودیت های پژوهش در پایان نامه

آموزش سریع نگارش محدودیت های پژوهش در پایان نامه

یکی از موارد حائز اهمیت در نگارش مقاله شناخت دقیق محدودیتهای پژوهش (Research Limitations) است. در این مقاله به ابعاد این محدودیت‌ها می پردازیم.

محدودیتهای پژوهش (Research Limitations) چیست؟

تمام مطالعات و پژوهش‌ها دارای محدودیت هستند. «محدودیت‌های پژوهش» به علت موانعی به وجود می‌آیند که در طراحی پژوهش و روش‌شناسی وجود دارد و یافته‌های مقاله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، پژوهشگران ممکن است مایل نباشند محدودیت‌های مطالعه را مورد بحث قرار دهند زیرا احساس می‌کنند نوشتن دربارۀ محدودیت‌ها ممکن است ارزش کار پژوهشی را از دید خواننده و داور بکاهد.

هرچند اشاره‌کردن به محدودیت‌ها ممکن است ارزش مقاله را تحت تاثیر قرار دهد، (شاید به‌همین سبب) باید در مقالۀ پژوهشی‌ خودمان به تمام محدودیت‌های مطالعه اذعان کنیم تا اولاً به خواننده‌ها (ویراستاران، سایر پژوهشگران، یا عموم مردم) نشان دهیم از این محدودیت‌ها آگاهیم و ثانیاً توضیح دهیم این محدودیت‌ها چه تاثیری بر نتیجه‌گیری‌های پژوهش ما داشته‌اند. بیشتر بخوانید