آموزش سریع نگارش پروپوزال

آموزش سریع نگارش پروپوزال

هنگامی‌که برای اولین بار شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می‌کنید، باید در مورد موضوع پایان‌نامه خود فکر کنید.

ممکن است به مدت چند ماه مشغول تصمیم‌گیری درباره آنچه می‌خواهید بنویسید، شوید. حتی ممکن است گاهی تصمیم‌گیری برای موضوع پایان‌نامه‌تان حدود یک سال زمان ببرد. درنهایت شما ملزم به نوشتن یک پروپوزال هستید. اگرچه دانشگاه شما به‌احتمال‌زیاد یک دستورالعمل برای نوشتن پروپوزال به شما ارائه خواهد کرد تا مطابق با آن مطلب بنویسید، بااین‌وجود نوشتن پروپوزال می‌تواند امری دلهره‌آور باشد.

برای نوشتن پروپوزال خوب مهم است که ابتدا یک موضوع عالی انتخاب کنید و سپس قدم‌به‌قدم مراحل نوشتن پروپوزال را تعیین نمایید. در ادامه با آموزش پروپوزال نویسی با شما خواهیم بود. بیشتر بخوانید