مراحل انتخاب موضوع پایان نامه

مراحل انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از چالش های اصلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری است. در این پست مطالبی درباره شیوه انتخاب موضوع پایان نامه در ۵ مرحله آسان جمع آوری شده است تا راهنمای دانشجویان عزیز در این باره باشد. شیوه انجام سایر بخش های پایان نامه را می توانید از همانندجو دریافت نمایید.

 مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

  • مطالعه اجمالی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم
  • جستجو در برخی پایگاهها و نیز اینترنت تحت عبارت “research topics”  و یا “research priorities” و یا ” issues for research ” در حوزه های دلخواه برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
  • مطالعه و وارسی “پیشنهادهایی برای پژوهشهای بیشتر” در فصل آخر پایان نامه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
  • صرف وقت بیشتر و مطالعه عمیق تر و تحلیلی تر در باره موضوع های مطرح
  • مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه و منتقد در مورد موضوع های قابل قبول و مطرح

بیشتر بخوانید