آموزش سریع نکات کلیدی مقدمه نویسی

آموزش سریع نکات کلیدی مقدمه نویسی

بخش مقدمه ی مقالات علمی ،از جمله مهمترین بخشهای یک مقاله محسوب می گردد. مقالات علمی شامل ،عنوان ،چکیده ،مقدمه ،مواد رو روش ها ،نتایج ،بحث ،نتیجه گیری و منابع هستند.نوشتن باید زمانی شروع شود که سیستم آزمایشی و تجهیزات در دسترس باشد.مقدمه بخش اول هر مقاله را تشکیل می دهد و افعال ان در زمان حال ساده نگارش می شوند.علاوه بر این کلمات اختصاری و توضیحات در این بخش گنجانده می شود.هدف اصلی مقدمه،انتقال اطلاعات اولیه و پایه به خواننده ،بدون نیاز به بررسی مقالات چاپ شده قبلی و  دادن سرنخی از نتایج حاصل از مطالعه ی حاضر ، می باشد.برای این کار ،موضوع مقاله بایستی به طور کامل بررسی شده و هدف از انجام مقاله باید بلافاصله بعد از بحث بر روی منابع پایه اعلام گردد.

در این مقاله سعی داریم تا اصول نوشتن یک مقدمه برای مقاله را برایتان آموزش دهیم. بیشتر بخوانید