مقیاس كیفیت خدمات پرستاری سرکووال

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: سنجش كیفیت خدمات پرستاری از دیدگاه بیماران از ابعاد مختلف (قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین، همدلی)

تعداد سوال: 15

تعداد بعد: 4

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3400 تومان

خرید فایل

مقیاس كیفیت خدمات پرستاری سرکووال

ستاران به طور قانونی و اخلاقی مسئول کیفیت مراقبت از بیمار هستند و بیماران نیز حق دارند که از مراقبت پرستاری مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند. اولین قدم جهت طراحی برنامه های حفظ یا ارتقاء کیفیت مراقبت، بررسی میزان کیفیت می باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف سنجش کیفیت خدمات بیمارستان از ابعاد مختلف (ملموس بودن، قابلیت اعتماد پاسخگویی، تضمین، همدلی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ایمی باشد. امتیاز مربوط هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:…….

مقیاس همدلی و همدردی در نوجوانان (AMES)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان حس همدلی و همدردی در نوجوانان از ابعاد مختلف (همدلی شناختی، همدلی عاطفی، همدردی)

تعداد سوال: 12

تعداد بعد: 3

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3900 تومان

خرید فایل

مقیاس همدلی و همدردی در نوجوانان (AMES)
مقیاس همدلی و همدردی در نوجوانان (AMES)

هر دو اصطلاح همدردی و همدلی در اصطلاح یونانی پاتوس ریشه دارند به معنای “رنج و احساس” است.همدردی احساس دلسوزی، غم و اندوه و یا تاسف است برای سختی هایی که فرد دیگری با آن مواجه می شود، در حالی که همدلی خود را در جای دیگری قرار می دهد. هر دوی این کلمات مربوط به رابطه فردی با احساسات و تجارب دیگران است. بیشتر بخوانید