پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده (یاوری – ۱۳۹۴)

ین پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی آمادگی بدنی ادراک شده از ابعاد مختلف (استقامت قلبی تنفسی، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری و ترکیب بدنی)

تعداد سوال: 13

تعداد بعد: 5

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده (یاوری – ۱۳۹۴)

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده  توسط آبادی در سال ۱۹۸۸ ساخته و در سال ۱۳۹۴ یاوری از ان استفاده نموده است. و پرسشنامه دارای ۱۲ سوال پنج ارزشی و در پنج حوزه اصلی آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی تنفسی، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری و ترکیب بدنی است که در فرم تجدیدنظر شده آن به چهار بخش شرایط جسمانی، انعطاف‌پذیری، شرایط عضلانی و ترکیب بدنی تبدیل شد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا موافق تا کاملا مخالف) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده ۸۰/۰می باشد. بیشتر بخوانید