پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرآیند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی عوامل مؤثر بر فرآیند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران (عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده)

تعداد سوال: 17

تعداد بعد: 2

شیوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: Word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 3500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه عوامل مؤثر بر فرآیند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران

آموزش به مددجویان و یاری رساندن به آنان در دستیابی به استقلال (در وضعیت سلامت و بیماری) یکی از مسؤولیت‌های اساسی پرستاران شناخته شده است. در اجرای فرآیند آموزش به مددجو عوامل بسیاری تأثیرگذار می‌باشد.

آموزش به مددجو توسط پرستاران، بهترين راهکار براي انجام مراقبت از خود مي باشد.

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مؤثر بر فرآیند آموزش به مددجو از دیدگاه پرستاران (عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…