پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی رفتار افراد (رفتار مبتنی بر ابراز وجود، غیر ابراز وجود و پرخاشگرانه)

تعداد سوال: 33

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1400 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA

روانشناسان اجتماعی تعامل و روابط متقابل افراد را مطالعه می­کنند. ازاین رو مهارت برقراری ارتباط موثر در حیطه مطالعات روانشناسی اجتماعی قرار می­گیرد. با وجود این ارتباط بین فردی بزرگترین دستاورد بشری محسوب می شود، افراد عادی به خوبی، قادر به برقراری ارتباط نیستند.

ارتباط ناموثر موجب فاصله بین فردی عمیقی می گردد که در همه جنبه های زندگی و همه بخش های جامعه تجربه می‌شود. پیامد فروپاشی ارتباط در اغلب موارد، تنهایی، مشکلات خانوادگی، عدم صلاحیت و نارضایتی شغلی، فشار روانی، بیماری جسمی و حتی مرگ خواهد بود. علاوه بر نا امیدی شخصی و اندوه ناشی از آن، درحال حاضر شکاف بین فردی نیز یکی از مسایل عمده اجتماعی درجامعه غمگین ما به شمار می­رود.

انسان در نتیجه فرایند اجتماعی شدن، برخی از مهارت های ارتباط بین فردی را کسب می کند. اما سطح عملکرد او در این مهارت ها را می توان بهبود بخشید [1] بیشتر بخوانید