پرسشنامه ابعاد فرهنگ دانشگاهی

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی ابعاد فرهنگ دانشگاهی (هویت ملی و مذهبی، ارزش های فرهنگی، ارتقای ارزش های پژوهشی، ارتقای ارزش های آموزشی، فعالیت های فرهنگی، تقویت فرهنگ مادی، هنجارهای دانشگاه)

تعداد سوال: 93

تعداد بعد: 7

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 7500 تومان

خرید فایل

پرسشنامه ابعاد فرهنگ دانشگاهی

روش نمره گذاری

این پرسشنامه دارای 93 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد فرهنگ دانشگاهی (هویت ملی و مذهبی، ارزش های فرهنگی، ارتقای ارزش های پژوهشی، ارتقای ارزش های آموزشی، فعالیت های فرهنگی، تقویت فرهنگ مادی، هنجارهای دانشگاه) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه شده است:…