پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس (۲۰۰۴)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد

تعداد سوال: 20

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 2900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس (۲۰۰۴)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

_ ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت‌هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی ارزیابی عملکرد نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰ گویه ای پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد می­دهند .