پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران (۲۰۰۱)

این پرسشنامه استاندارد از نوع فایل ورد و به همراه تمامی اطلاعات مربوط به نمره گذاری، تفسیر، و … در قالب جداول زیبا و آماده تکثیر ارائه گردیده است. پس از پرداخت موفق می توانید به صورت آنلاین اقدام به دانلود فایل مربوطه بپردازید.

هدف: ارزیابی میزان اثربخشی سیستم ارتباطات 

تعداد سوال: 14

تعداد بعد: 1

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

همین الان دانلود کنید

قیمت: فقط 1900 تومان

خرید فایل

پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات سیگل و همکاران (۲۰۰۱)

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

سیستم اطلاعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطلاعات را محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند انسان، ماشین و یا غیره نمی‌کند چرا که یک سیستم اطلاعات ممکن است، بتواند بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل ایفا کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی سیستم ارتباطات نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۴ گویه ای پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات می­دهند .